Šta je istraživanje tržišta i zašto se radi?

Zašto je važno da se radi istraživanje tržišta i šta ono podrazumjeva saznajte u tekstu koji slijedi.

Prihvaćena i najčešće korištena definicija istraživanje tržišta podrazumjeva da je to sistematsko prikupljanje informacija radi planiranja.

Pod istraživanjem možemo obuhvatati samo kvalitativna i kvantitativna istraživanja, a šire gledano, to su i sve formalne i neformalne metode prikupljanja informacija.

Istraživanje tržišta najčešće odbijaju da rade kompanije (male ili velike) koje smatraju da dovoljno poznaju svoje tržište, ili na to gledaju kao na nepotrebno rasipanje finansijskih i ljudskih resursa.

Međutim, istina je i da bez dobro sprovedenog istraživanja tržišta nema ni napretka, jer je za kvalitetno poslovno odlučivanje preduslov da u svakom momentu poznajete tržište kojem se obraćate.

Šta je istraživanje tržišta i zašto se radi

istraživanje tržišta
Šta je istraživanje tržišta i zašto se radi?

Promenljivost i dinamiku današnjeg tržišta nije, verujem, ni potrebno posebno napominjati, a na promjene na njemu najvećim dijelom nemamo nikakvog uticaja.

Evolutivno pravilo “prilagodi se ili nestani” oduvijek važi i u poslu- a kako da se prilagodite ako ne znate kakve se promjene i na kojim poljima dešavaju?

Dobro sprovedeno i, još važnije, pravilno protumačeno istraživanje tržišta je neophodno za sam početak – nastanak kompanije (ma kolika da je njena veličina, od preduzetnika do multimilionske kompanije, razlika je samo u veličini potrebnog istraživanja), a poželjno je i prilikom razvoja novog ili plasiranja postojećeg proizvoda na novo tržište, promjene u dizajnu, cijeni, načinu distribucije i svakom većem koraku u životnom vijeku vaše kompanije i njenih proizvoda (usluga).

Međutim, prije nego što se započne sa planiranjem istraživanja, potrebno je provjeriti postoji li i koliki je budžet za to.

U nekim situacijama se više isplati testirati promjenu u realnom svijetu (primera radi, promjena dizajna ambalaže) nego sprovesti obimno istraživanje.

Kao i u svemu drugom u poslovnom svijetu, pitanje je koliko informacije koje ćete dobiti iz istraživanja vrijede za vas – manje ili jednako bi trebalo da vas košta i istraživanje, sve iznad toga nije isplativo.

razmislite o pokretanju posla u industriji u nastajanju
Šta je istraživanje tržišta i zašto se radi?

Osnovna pitanja na koje istraživanje mora da odgovori su

  • Šta prodavati
  • Kome prodavati
  • Na kojoj teritoriji prodavati
  • Kolika cijena proizvoda može biti
  • Da li postoji i kog je tipa konkurencija (slaba, jaka)

Ukoliko ste u prilici, najbolje je za potrebe istraživanja unajmiti profesionalni tim, ili bar konsultanta koji će vam pomoći da pravilno sprovedete istraživanje tržišta.

Zadatak prikupljanja i obrade podataka nije ni malo jednostavan, i poželjno je da to obavlja dobro obučen tim.

istraživanje tržišta
Šta je istraživanje tržišta i zašto se radi?

Savjeti za istraživanje tržišta

Prilikom angažovanja saradnika, pojedinca ili kompanije, važno je da im pravilno i jasno obrazložite cilj istraživanja, informacije koje su vam potrebne i vremenski rok koji vam odgovara (budite realni i fleksibilni, imajte na umu da ono što vama deluje kao jednostavan zadatak može biti veoma zahtjevan posao za istraživače).

Od druge strane zatražite jasno predstavljen istraživački tim i njegovo iskustvo, te istraživački pristup i metode koje će biti korištene, vrijeme koje procenjuju da će im biti potrebno i, svakako, cijenu tog posla.

Nemojte da vam cijena bude presudni faktor odluke o timu/pojedincu sa kojim ćete sarađivati u vezi sa sprovođenjem istraživanja.

Obratite pažnju na odgovore koje dobijete na vaš zahtjev, koliko je razumevanje svrhe instraživanja i traženih informacije, te način na koji će informacije biti prikupljene.

Najzad, od svega toga vam zavisi uspeh poslovanja.

Korisni marketing savjeti

Alem
Alemhttps://poslovne.com/
Alem Sinanović je urednik digitalnih medija TNT Grupacije. Gotovo opsesivno istražuje digitalu, SEO, mogućnosti online zarade i sl.
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima