back to top

X express, vodeća kompanija na tržištu u oblasti usluga brze pošte

X express brza pošta je 2016. godine sa ciljem postavljanja novih standarda u oblasti usluga brze pošte.

Za kratko vrijeme stekla je povjerenje velikog broja klijenata i pozicionirala se među vodeće kompanije na tržištu, što svakodnevno potvrđuju kvalitetom isporuke, posvećenošću i inovativnošću.

Kvalitet osiguravamo pomoću najmodernijih sistema koji nam omogućavaju da na dnevnom nivou pratimo broj i kretanje pošiljaka, a našu uspješnost u radu potvrđuje kvalitet usluge koji premašuje 98%.

Vizija X expressa je da svim klijentima pruži najbolju, najsigurniju i najbržu isporuku pošiljaka u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš „iks“!

Pozovite nas jer smo se za kratko vrijeme dokazali na tržištu brze pošte u Bosni i Hercegovini, kao dobro uigran tim koji izazove logistike i transporta doživljava kao zadovoljstvo. Jer nam je zaista zadovoljstvo da Vam budemo na usluzi.

Poštujući obećanje kvaliteta koje daju svojim klijentima, svakodnevno radie na provođenju svih procedura koje garantuju vrhunski kvalitet  usluga. U prilog tome govori i ISO 9001:2015 certifikat, koji je garancija svega navedenog. Vaš pouzdan i kvalitetan partner.

X express
X express

Misija X Express brze pošte

Misija je pružanje usluge brze pošte i dostave pošiljaka, koja ispunjava i najsloženije zahtjeve klijenata, uz primjenu savremene tehnologije i modernog organizacionog pristupa.

Ostvarenje misije vežu prvenstveno za kvalitet usluge, brzinu, efikasnost i tačnost. Kontinuranim unapređenjem usluga postavljaju nove standarde na tržištu.

X express usluge

EXPRESNI – Sve pošiljke dostavljaju u najkraćem mogućem vremenu, jer poštuju Vaše vrijeme. Pošiljke pažljivo skladište, tovare, transportuju i isporučuju na pravu adresu, jer na taj način žele da steknu Vaše povjerenje.

POUZDANI – Poštuju dogovore, klijente i ukazano povjerenje jer smatraju da je to recept za napredak i dugotrajnu saradnju.

SIGURNI – Garantuju da su pošiljke koje preuzimaju sigurne u procesu obrade i distribucije ka isporučiocu.

EFIKASNI – Primjenom najsavremenijih rješenja u oblasti brze pošte postižu visok stepen kvaliteta i efikasnosti. Težnjom ka inovacijama žele pružiti najbolju moguću uslugu i u budućnosti.

X express shipping je na vrhunskom nivou

Distributivni centri X press brze pošte

X express mreža od 14 distributivnih centara strateški raspoređenih omogućuje im brzu i efikasnu isporuku pošiljaka na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Od Banja Luke, Doboja, Sarajeva, Mostara, Trebinja, Prijedora, Bijeljine, Lukavca, Brčkog, Bihaća, Viteza, Bugojna, Foče do Zvornika.

X express Sarajevo i x express Bijeljina su najpopularniji

X express dostava pošiljki i x express tracking

Kompanija X express nudi usluge slanja pošiljaka brzo, sigurno, kvalitetno i pouzdano na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Naša mreža od 14 distributivnih centara u kojima radi preko 400 ljudi, koji na raspolaganju imaju više od 350 vozila, je garant najvišeg kvaliteta brze isporuke pošiljaka.

Pored dostave u BiH, naša kompanija pruža usluge međunarodnog transporta, te su našim klijentima na raspolaganju usluge slanja pošiljaka u Srbiju, te usluga slanja dokumentacije širom svijeta.

Osnovne usluge koje svakodnevno uspješno pružaju klijentima su

  • Slanje dokumentacije (poslovne i tenderske)
  • Slanje paketa
  • Slanje paleta

Dostavljaju pošiljke i subotom, u skoro svim mjestima u BIH.

X Express uslovi slanja pošiljke

Brza pošta X EXPRESS posluje u skladu sa pravnim propisima i zakonskom regulativom u Bosni I Hercegovini.

Korisnik usluga je obavezan da na adekvatan način upakuje sadržaj pošiljke koju šalje (unutrašnje i spoljašnje pakovanje), te da odabere posebne usluge u skladu sa prirodom i sadržajem pošiljke (prema vrsti, značaju i vrijednosti iste,te adresi primaoca i načinu uručenja).

Ukoliko pošiljka sadrži lomljive predmete, neophodno je da Korisnik usluga to naglasi na pakovanju.

Korisnik garantuje za tačnost podataka navedenih u tovarnom listu ili drugom nalogu za preuzimanje pošiljke.

Izmirivanje dugovanja Korisnik usluga može da izvrši gotovinski ili preko bankovnog računa. X express će naplatu usluga vršiti po važećem cjenovniku, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije regulisano.

X express je odgovoran za gubitak, oštećenje ili umanjenja sadržaja pošiljke koje je nestalo od momenta preuzimanja do momenta uručenja pošiljke.

X express se oslobađa odgovornosti ukoliko je gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja nastalo zbog uticaja više sile, predmeta čiji je prenos zabranjen ili zbog toga što Korisnik usluga istu nije pravilno upakovao.

X express ne odgovara za izgubljenu korist ili stvarnu štetu koja može da nastane kao posljedica gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, te prekoračenja rokova za prenos i uručenje iste.

X express se obavezuje da će podatke o korisniku usluga (imena, adrese i sl.) čuvati kao poslovnu tajnu sa pažnjom dobrog privrednika.

Ako naznačena vrijednost oštećene pošiljke na tovarnom listu ne odgovara iznosu navedenom u fakturi, smatraće se kao relevantni podaci iz tovarnog lista.

Korisnik usluga odgovara za svu štetu koju je njegova pošiljka prouzrokovala nepravilnim pakovanjem ostalim pošiljkama, transportnim sredstvima kao i za povrede i ugrožavanje zdravlja radnika X express-a i drugih lica, ukoliko je do nastupanja štetnih posljedica došlo zbog toga što je pošiljka sadržavala predmete čiji je prenos zabranjen ili ograničen.

Isporuka svih pošiljaka na teritoriji Bosne i Hercegovine se vrši prema ranije utvrđenom rasporedu koji je podijeljen na dvije zone. Distribucija u I zoni podrazumijeva da se isporuka vrši svakog radnog dana i većina naših linija raspoređeno je u prvu zonu.

Praćenje pošiljaka tracking

U sekciji ispod možete pratiti statuse i kretanja vaše pošiljke. Samo unesite broj pošiljke X Express brze pošte i dobićete željeni rezultat pretrage.

Unesite prijemni broj pošiljke a potom pritisnite dugme “Pretraga”, prijemni broj se unosi u cjelosti bez razmaka npr: X000235456 ili 40123456.

X express

Kako mogu da izračunam cijenu poštarine za pošiljku koju šaljem?

Kontaktiranjem Call centra za najavu pošiljke, biće Vam saopšten i iznos poštarine u skaldu sa zahtjevima koji prate Vašu pošiljku.

Za obračun transportnih troškova važan je podatak o stvarnoj težini pošiljke i podatak o dimenzijama upakovane pošiljke. Komitenti koji imaju zaključen ugovor sa X expressom, za cijene se informišu direktno sa komercijalistom.

Kada mogu da očekujem da će pošiljka biti uručena primaocu?

Uobičajeno vrijeme isporuke je 24 časa od trenutka preuzimanja pošiljke za sve gradove i veća naselja na teritoriji BiH.

Do odstupanja i produženja isporuke može doći ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova ili svih ostalih nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče.

Šta se dešava sa pošiljkom ukoliko primalac nije na adresi?

X express dostavu vrši dva puta, te ukoliko se primalac pošiljke ne nalazi na adresi, kurir, će telefonskim putem pokušati da ga kontaktira. Ukoliko i nakon drugog pokušaja dostave nema mogućnosti za isporuku, pošiljka se vraća pošiljaocu.

Da li X express vrši uslugu pakovanja pošiljaka?

X express pakuje manje pošiljke na licu mjesta preuzimanja, ali samo pošiljke dimenzija 30×40 koje mogu stati u brendirane vrećice.

Adekvatno upakovana pošiljka je pošiljka čije pakovanje obezbjeđuje sadržaj pošiljke koji će omogućiti neometano rukovanje u procesima od prijema do isporuke pošiljke. Pakovanje i zatvaranje pošiljki mora da odgovara vrsti, obliku, masi, i vrijednosti predmeta u pošiljci.

Kako funkcioniše slanje pošiljke sa otkupninom (pošiljke sa plaćanjem pouzećem)?

Pošiljke sa otkupninom mogu slati i pravna i fizička lica. Prilikom prijavljivanja pošiljke, navedite iznos otkupnine koji želite da se naplati od primaoca pošiljke. Iznos koji ste naveli da Vam se vraća na Vašu adresu bude dostavljen u roku 24 časa od momenta isporuke pošiljke.

PROČITAJTE I OVO

Mihael
Mihaelhttps://poslovne.com
Mihael je autor na nekoliko biznis portala. Prati dešavanja vezana za poslovni svijet i piše korisne članke za online zaradu od kuće.
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima