-0.1 C
Sarajevo
Biznis idejeKako formirati političku stranku ?!

Kako formirati političku stranku ?!

Kako formirati političku stranku, šta sve trebate znati

Ako želite pokrenuti političku stranku, prije svega morate se pridržavati zakona države u kojoj osnivate stranku. Takođe je poželjno imati veliki broj poznanika i istomišljenika kojima je zajednički cilj i program. Ispod su zakonski propisi koje treba ispuniti i detalji kako formirati političku stranku.

Kako i gdje započeti

Političku stranku može osnovati najmanje 500 punoljetnih i radno sposobnih državljana matiče države. Politička stranka se osniva na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta, programa, statuta i izborom osobe ovlaštene za zastupanje političke stranke.

Šta sadrži Politički akt

Osnivački akt političke stranke sadrži: naziv, sjedište i adresu političke stranke; programski ciljevi; lično ime, prebivalište i adresa i jedinstveni matični broj lica ovlaštenog za podnošenje prijave za upis političke stranke u Registar i datum donošenja osnivačkog akta. Sastavni dio osnivačkog akta su izjave osnivača o osnivanju političke stranke.

Kako formirati političku stranku
Kako formirati političku stranku

Program, statut i članstvo

Bez programa nema političke stranke. Program političke stranke sadrži opis političkih principa, ciljeva i vrijednosti za koje se politička stranka zalaže.

Svaka politička stranka mora imati svoj statut. Ostali opšti akti, ako ih usvoji politička stranka, moraju biti u skladu sa statutom.

Članstvo u političkoj stranci je besplatno i dobrovoljno. Svaki punoljetni i radno sposobni državljanin, može postati član političke stranke pod jednakim uslovima utvrđenim statutom.

Korisni savjeti

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

spot_img