Obrtni registar

658

Javna knjiga u koju se upisuju podaci o svim obrtima u RH, sukladno zakonu o obrtu.