back to top

Kako napisati biznis plan za investitore i dobiti novac

Biznis plan većina potencijalnih investitora (Banke, Fondovi, Privatni investitori i sl.) želi vidjeti kao prvi korak u odlučivanju o tome hoće li ulagati ili ne.

Međutim, većina literature, o tome kako napisati poslovni plan, ne naglašava da postoje različite vrste davatelja financiranja, a koji promatraju na poslovne planove iz različitih perspektiva:

  • Bankari – naglašavaju financijske aspekte prijedloga i daju mali naglasak na tržišne, poduzetničke ili druge probleme.
  • Ulagači u kapital, upravitelji fondova rizičnog kapitala, te poslovni anđeli imaju vrlo različit pristup od klasičnog “bankarskog”, odnosno više pažnje posvećiju tržištu i financijskim pitanjima.

Poslovni anđeli, odnosno Investitori pojedinci ili skupna Investitora, samim poduzetnicima daju veću pažnju, nego upravitelji fondova rizičnog kapitala.

Implikacija za poduzetnike je da moraju prilagoditi svoj poslovni plan prema tome traže li sredstva od banke, fonda rizičnog kapitala ili poslovnog anđela, odnosno privatnih investitora.

Odluka o financiranju od strane Banke

Bankari se suočavaju sa situacijom asimetrije informacija kada procjenjuju aplikacije za kredite. Informacije koje su potrebne za procjenu kompetentnosti i predanosti poduzetnika i izglede za poslovanje ili su nedostupne, ne ekonomične za dobivanje ili ih je teško interpretirati.

Kako napisati biznis plan za investitore i dobiti novac
Kako napisati Biznis plan primeri iz prakse

Kako bi izbjegli bilo kakav rizik neuspjeha samog financiranja, bitno je razraditi Poslovni plan ili Investicijsku studiju koji sadržava sve elemente.

Bankari često primjenjuju kapitalni pristup kreditiranju u kojem će njihove odluke o kreditiranju naglašavati financijske aspekte – marže, prognoze novčanog toka, omjere sredstava, omjere upravljanja imovinom i financijske kontrole, a osobito dostupnost kolaterala, a manje se osvrću na cjelovitu procjenu predloženog projekta.

Spremnost na pružanje kolaterala signalizira povjerenje poduzetnika u njegove sposobnosti, kao i u vjerojatnost uspjeha projekta. 

Također, smatra se da uzimanje kolaterala usklađuje interese poduzetnika s interesima bankara.

Bankarskim odlukama o financiranju dominirati će financijska razmatranja i oni će pridavati malo pozornosti poduzetničkim sposobnostima ili mogućnostima projekta, mada su iste potrebne u samom sadržaju Poslovnog plana.“

Kako napisati poslovni plan
Poslovni plan s troškovnikom je jako bitan

Kako tvrtka može prikupiti kapital

Upravitelji fondova rizičnog kapitala, poslovni anđeli, odnosno privatni investitori, također se susreću s problemima asimetrije informacija prilikom ocjenjivanja mogućnosti ulaganja.

Međutim, kao davatelji kapitala, od njih se može očekivati ​​da usvoje vrlo različite pristupe svojoj odluci o financiranju.

Oni ulažu u kapitalni dobitak i za razliku od bankara, dijele uspjeh u poslovima u koje ulažu. Za razliku od bankara, njihova su ulaganja u potpunosti izložena u slučaju neuspjeha poslovanja. Konačan rizik predstavlja činjenica da će njihova ulaganja biti nelikvidna ako poslovanje ne ostvari značajan rast.

Menadžeri fondova rizičnog kapitala i poslovni anđeli dati će najveći naglasak na sposobnost upravljačkog tima, proizvoda & usluge, te tržištu koje predstavlja prostor pozicioniranja. 

Najvažnije u donošenju odluke je važnost koja se pridaje sposobnosti menadžmenta. To uključuje vještine upravljanja, kvalitetu upravljanja, karakteristike upravljačkog tima i dosadašnje rezultate u upravljačkom timu.

Kvaliteta poduzetnika u konačnici određuje odluku o ulaganju, osobito temeljito upoznavanje s industrijom, odnosno tržištem, sposobnost “leadership-a” i sposobnost procjene i rješavanja rizika.

„Menadžeri fondova rizičnog kapitala također će se baviti financijskim pitanjima, ali će dodatno naglasiti poduzetnički tim i karakteristike tržišta.“

Financiranje iz iz fondova rizičnog kapitala

Od poslovnih anđela se može očekivati ​​da prihvate pristup donošenju odluka o ulaganjima koji je sličan, iako ne i identičan, onom upravitelja fondova rizičnog kapitala.

Postoji nekoliko aspekata gdje se mogu očekivati ​​razlike.

biznis plan
Biznis plan je važan dokument

Rukovoditelji fondova rizičnog kapitala više će se brinuti o tržišnom riziku – riziku koji je posljedica nepredviđenih konkurentskih uvjeta koji utječu na veličinu, rast i dostupnost tržišta – dok će poslovni anđeli biti više zabrinuti za agencijski rizik, odnosno rizik koji je uzrokovan posebnim i moguće divergentnim interesima poduzetnika (agenata) i investitora (ravnatelja).

Kriteriji poslovnih ulaganja

1. Poduzetnički / upravljački tim – pozadina, iskustvo i evidencija poduzetnika, njihove osobne kvalitete (npr. Predanost, entuzijazam) i raspon vještina / funkcija menadžerskog tima

2. Strategija – cjelokupni koncept i strategija poslovanja

3. Procesi (praktičnost poslovnog funkcioniranja) – kako je poslovanje organizirano za proizvodnju i isporuku proizvoda (tj. Pitanja povezana s proizvodnim procesom)

4. Proizvod / usluga – Priroda proizvoda / usluge, u smislu koncepta, jedinstvenosti, posebnosti i inovativnosti. Također uključuje kvalitetu, standarde i performanse, izgled, stil i estetsku privlačnost te ergonomiju, funkciju i fleksibilnost proizvoda / usluge.

5. Tržište – Potencijal i rast tržišta, pokazane potrebe tržišta, razina / priroda konkurencije i prepreke ulasku.

6. Financijska razmatranja – to uključuje tri aspekta: a. financijsku strukturu poslovanja (npr. troškove i cijene, financijske projekcije prihoda), b. vrijednost kapitala / vrijednosti poslovanja c. vjerojatnu stopu mogućnosti povratka i izlaza

7. „Investitor Fit“ – uključuje dva elementa: a. odnos između ulaganja investitora, vještina i znanja o industriji, tržištu, tehnologiji, itd. b. mogućnostima ulaganja, te preferencijama investitora (tj. da li je to industrija, tržište, itd. gdje investitor želi biti?8. Poslovni plan (BP, Investicijska studija, Evaluacija projekta / tvrtke / Brand-a)

Različiti financijeri tražit će različite vrste informacija u poslovnom planu, imati različita očekivanja o tome koje informacije treba uključiti i ispitati će poslovni plan na različite načine. 

Njihova odluka o tome hoće li pristupiti financiranju ili ulaganju, također će se temeljiti na različitim ponderima, u tekstu iznad, navedenih kriterija.

Poduzetnici i njihovi savjetnici stoga moraju biti svjesni potrebe prilagodbe prijedloga za financiranje prema tome traže li financiranje od banaka, pristupaju li fondovima rizičnog kapitala ili traže sredstva od poslovnih anđela.

Proces privlačenja rizičnog kapitala počinje s pripremom dokumentacije u komplementarnoj formi, a prema vrsti projekta, te prema kanalu financiranja.

Zavisno o utvrđenoj potrebi za setom dokumentacije poduzetnici pripremaju poslovni plan, investicijsku studiju ili procjenu vrijednosti projekta, koji se zatim šalje privatnim kapitalnim tvrtkama.

Poslovni plan je glavni alat koji investitor koristi za procjenu izgleda poslovanja

poslovni plan primjer kojeg se morate držati

Kako napisati Biznis plan

Zapamtite da privatni investitori ne ulažu u tvrtke, već ulažu u priče o tvrtkama Storytelling.

Izrada Poslovnog plana, Investicijske studije, Evaluacije projekta odnosno tvrtke, ne može nikako zaobići poduzetnika, no nikako ne savjetujemo da ga sami izradite.

Potrebne predradnje koje prethode izradi relevantna forme dokumentacije

  • Due dilligence
  • Strukturiranje završnog financijskog izvještaja 
  • Financijsko modeliranje sa planiranjem na određen rok (zavisno o kanalu financiranja, te ročnosti)

U cijelom procesu sudjeluje poduzetnik, koji je odgovoran za inpute, no savjetnik obrađuje podatke u prihvatljivu formu. I za kraj, na ovom linku imate sve Banke BiH.

Preporučujemo i ova biznis uputstva

Mihael
Mihaelhttps://poslovne.com
Mihael je autor na nekoliko biznis portala. Prati dešavanja vezana za poslovni svijet i piše korisne članke za online zaradu od kuće.
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima