back to top

Kako pokrenuti trgovinu

Želite postati trgovac ali ne znate kako pokrenuti trgovinu? Prije svega, morate znati da je osnivanje trgovine vrlo ozbiljan posao koji bi se trebao obavljati po nekom već utvrđenom redoslijedu

Sama procedura je prilično pojednostavljena u posljednjih nekoliko godina, tako da ovaj posao može raditi bilo koja fizička osoba koja je sposobna za poslovanje.

Prvi korak koji odgovara na pitanje kako započeti ili kako pokrenuti trgovinu jeste da svoje preduzeće registrujete kod nadležne Poreske uprave (PA) i Agencije za privredne registre (APR).

Kako pokrenuti trgovinu

Naziv trgovine

Prije nego što započnete registraciju vaše trgovine, morate odabrati ime koje će predstavljati vas i vaše poslovanje.

Kratko i zvučno ime povezano s aktivnošću koju obavljate jedan je od najboljih izbora. Dobro razmislite i istražite koje se konotacije ili značenja na ciljanom tržištu vežu za prijedloge imena vase trgovine, jer bi vam to moglo znatno uticati na imidž.

Lociranje sjedišta preduzeća

Prilikom podnošenja zahteva za PIB (poreski identifikacioni broj), Poreska uprava kontroliše postojanje stvarnog sjedišta. Stoga ne možete izbjeći ili zanemariti navođenje adrese vašeg budućeg sjedišta trgovine. Na osnovu lokacije na kojoj se nalazi trgovina, naknada kompanije plaća se naknadno.

Utvrđivanje pretežne djelatnosti

Prevladavajuća djelatnost je aktivnost kojom se namjeravate baviti ili aktivnost kojom mislite da ćete se najviše baviti u budućnosti. Prilikom registracije trebali biste utvrditi pretežnu djelatnost trgovine, koja je nužno dio naziva trgovine. Dobit ćete kod aktivnosti koji se razlikuje za svaku aktivnost.

Ovjera OP obrasca ili ovjera potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje

OP obrasca je obrazac koji sadrži potpis ili potpise osoba ovlaštenih za zastupanje akcije. Vlasnik radnje mora ispuniti OP obrazac, a ostale ovlaštene osobe (individualni radnici u radnji ili članovi porodice) uz obavezno prisustvo vlasnika to mogu učiniti kasnije po potrebi. 

Obrazac OP potpisuje se na licu mjesta i deponuje u općini ili na sudu. Ovim postupkom garantirate da je to vaš potpis i ubuduće ćete sve službene dokumente potpisivati ​​na isti način kao što ste potpisali obrazac, što znači da ako ste potpisali kao Pertar Petrović, možete potpisati samo tako, a ne kao P. Petrović, jer u tom slučaju vaš potpis neće biti validan.

Kako pokrenuti trgovinu
Kako pokrenuti trgovinu

Uplata naknada za osnivanje preduzetničkog posla

U Poreznoj upravi dobit ćete brojeve računa na koje trebate platiti naknade za osnivanje preduzeća. Brojevi računa su različiti u različitim opštinama, a o visini naknade najbolje je saznati na web stranici APR (Agencija za privredne registre).

Popunjavanje i potpisivanje Registracione prijave za osnivanje

U Poreskoj upravi ćete popuniti i potpisati Registracionu prijavu prodavnice. Ako niste sigurni da li treba ispravno popuniti, slobodno zatražite pomoć. Njihovi su vam uposlenici na usluzi i za to dobijaju platu, kako bi ispunili vase pravo na informacije.

Podnošenje prijave za registraciju za osnivanje prodavnice

Podnosilac prijave popunjava propisani obrazac objavljen na veb lokaciji APR. Ova prijava se popunjava u Poreznoj upravi i obično se službeno šalje APR-u elektroničkim putem, a uz prijavu za registraciju potrebno je priložiti dokaz o identitetu osnivača, fotokopiju lične karte.

Dobivanje odluke o osnivanju

Ukoliko je sve u redu, u roku od sedmice dana dobit ćete odluku o registraciji trgovine. Ako postoji greška, dobit ćete zaključak da ispravite greške ili upotpunite dokumentaciju. Rok za to je 30 dana od dana zaključenja. Status svog računa možete vidjeti na web lokaciji APR.

Kako pokrenuti trgovinu
Kako pokrenuti trgovinu

Izrada pečata

Kada dobijete odluku o registraciji i osnivanju trgovine, izrada pečata je sljedeća stvar koju trebate učiniti. Ovaj posao obavlja se u posebnoj radnji, ponekad sa fotografom koji je ovlašten za taj posao. Obavezno ponesite fotokopiju Odluke o registraciji u prodavnicu.

Pribavljanje matičnog broja

Da biste dobili svoj matični broj, Poreznoj upravi morate ponijeti pečat, kopiju Odluke o osnivanju trgovine iz Agencije za privredne registre i fotokopiju lične karte.

Terenska kontrola sjedišta

Ako se sjedište prodavnice razlikuje od adrese osnivača, vrši se terenski pregled sjedišta prodavnice i treba pripremiti Odluku o registraciji i dokaz o osnovi korištenja prostora – vlasnički list, ugovor o zakupu itd.

Otvaranje bankovnog računa

Odaberite banku u skladu sa svojom poslovnom politikom i otvorite tekući račun. Obratite pažnju na uslove za dobijanje kredita, iznos provizija, e-poslovanje, lokaciju… Banci donesite fotokopije Odluke o osnivanju, ovjereni OP obrazac, pečat i PIB broj.

Kako pokrenuti trgovinu
Kako pokrenuti trgovinu

Prijava za obavezno socijalno osiguranje osnivača

Osnivač radnje je obavezno socijalno osiguran i plaća doprinose čiji iznos varira u zavisnosti od iznosa prihoda. Potrebno je podnijeti zahtjev za penzijsko i invalidsko osiguranje nadležnom PIO.

Računovođa

Trebate pronaći računovođu koji je pored stručnosti i osoba kojoj možete vjerovati i biti osoba s kojom imate dobru komunikaciju, što će vam u velikoj mjeri olakšati kasniju saradnju.

Podnošenje dokumentacije Poreznoj upravi

U poreznoj upravi svaki poduzetnik dobiva poreznog inspektora kojem treba dostaviti fotokopije rješenja iz APR-a, ugovor s bankom o tekućem računu, karticu položenih potpisa banke, zahtjev za socijalno osiguranje osnivača, izjave o zaposlenima, poslovnom prostoru, prodajnim objektima i skladištima, ako ih ima, i osnovnim sredstvima, te ugovor sa knjigovođom, ako ga imate.

Podnošenje prijave za avansno plaćanje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti paušalno oporezivanje 

Potrebno je podnijeti prijavu za predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti poreznom inspektoru, a tom prilikom se može podnijeti zahtjev za paušalno oporezivanje ukoliko se ne želite prijaviti za PDV.

Registracija PDV-a

Preporučuje se za sve kompanije koje započnu posao i procjenjuju da će imati godišnji promet od 8.000.000 dinara.

Savjeti

  • Dokumente koje primite čuvajte u posebnoj fascikli.
  • Originalni dokumenti tražit će se samo na uvid.
  • Napravite dovoljan broj fotokopija svakog dokumenta koji će vam trebati.
  • Kamo god krenuli, ponesite ličnu kartu, originalne dokumente i fotokopije.
Alem
Alemhttps://poslovne.com/
Alem Sinanović je urednik digitalnih medija TNT Grupacije. Gotovo opsesivno istražuje digitalu, SEO, mogućnosti online zarade i sl.
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima