Inovacijski proces

1088

Složeni kreativni proces koji ima kao rezultat inovaciju.

Taj proces uključuje sve faze od inovativne ideje, istraživanja, razvoja, izrade i ispitivanja prototipa do konačno oblikovanog inovativnog proizvoda- inovacije.