back to top

Kako pokrenuti biznis sa reciklažom (VIDEO)

Biznis sa reciklažom je posao današnjice i budućnosti.

Kako kompanije postaju svjesnije potrebe za uspostavljanjem mjera za očuvanje okoliša, recikliranje postaje sve veći sektor upravljanja otpadom sa tendencijom još većeg rasta.

Međutim, tržište je vrlo nestabilno i cijene roba mogu uticati na potražnju za recikliranom robom.

To svakako utiče na iznos koji ste platili ili dobili za slanje određenog materijala na reciklažu.

Sve što je potrebno za pokretanje posla koji se tiče recikliranja zahtijeva dobru informiranost.

Gdje trebate prikupiti robu i gdje ih prodati, kao i snažne poduzetničke vještine i upornost.

Koji su to koraci za pokretanje ove biznis ideje, saznajte u nastavku.

Reciklažno tržište i njegov potencijal

biznis sa reciklažom
Za svaku biznis ideju potreban je dobar plan i istraživanje tržišta

Recikliranje je široko tržište i postoji niz mogućnosti za pokretanje novih preduzeća. Najveći izbor bit će između:

 • sakupljanja – prikupljanje materijala koji se mogu reciklirati od preduzeća i potrošača i
 • proizvodnje – izrada novih proizvoda od reciklirane robe.

Sa zelenom ekonomijom koja postaje sve važnija, poticaji za ekološki prihvatljive kompanije sve su veći. Nacionalne vlade i EU provode strategije otpada koja potiče recikliranje i minimiziranje otpada.

Ovaj podatak, zajedno sa povećanim porezima na odlagališta, uz ohrabrivanje malih postrojenja za prečišćavanje i reciklažu, dokaz su da nove zelene tehnologije eksponencijalno rastu.

Kome su potrebne usluge firmi za reciklažu

 • Domaćinstva,
 • Vladine agencije,
 • Industrije,
 • Škole,
 • Upravitelji nekretninama,
 • Proizvođači sekundarnih proizvoda,
 • Upravitelji stadiiona,
 • Industrijski pogoni.

sakupljanje sigurnija opcija

Kako pokrenuti biznis sa reciklažom

Proizvodnja je, mora se priznati, teško tržište i velik zalogaj za početnike u reciklažnom biznisu. Početni troškovi mogu biti izuzetno veliki.

Morate nabaviti mašine potrebne za preradu robe koja se može reciklirati u nove proizvode.

Ako tržište privremeno stagnira, početnicima će biti teško da prebrode tu oluju i izostanak napretka na neko vrijeme. Prva opcija, opcija sakupljanja otpada, praktičnija je za početnike.

Početni troškovi za ovaj segment reciklaže dosta su niži i postoji niz različitih apekata. Tu spadaju npr. vrste prikupljenog materijala ili učestalost sakupljanja koje utiču na vaš profit i rentabilnost.

BIZNIS Sa RECIKLAŽOM TROŠKOVI

Kako pokrenuti biznis sa reciklažom

Troškovi pokretanja preduzeća za recikliranje mogu se uveliko razlikovati ovisno o uslugama koje želite pružiti.

Budući da se mnogi aspekti životnog ciklusa upravljanja otpadom, poput recikliranja, mogu predati podugovaračima, možete započeti manjim poslovima sa vrlo malo novca, a zatim srazmjerno rasti.

Postoji određeni stepen ulaganja u pokretanje ovakvog biznisa. Koliko je ovo ulaganje veliko može ovisiti o vašem fokusu interesovanja.

Da li će vam trebati prostor za odlaganje ili radionicu? Da li vam trebaju mašine za preradu ili proizvodnju? Planirate li imati vozni park i koliki?

Želite li kvalifikovano osoblje ili volontere koji doprinose zajednici?

 • Ako vam je potrebna velika kvadratura skladišta, većina vašeg novca ići će u prostorije.
 • Ako planirate poslovanje bazirati na sakupljanje otpada, kupnja kombija vjerojatno će vam biti najveći trošak. Vozni park također može puno koštati, ovisno o vrsti proizvoda i svrsi za koju ih kupujete i za koji se tačno model odlučite.
 • Takođe morate uzeti u obzir troškove podnošenja zahtjeva za saglasnost za planiranje (Urbanističke dozvole), licenciranje svoje usluge i flote.

Međutim, imajte na umu da mnoge od ovih stvari možete ugovoriti kao podugovor. N

e morate nužno imati vlastiti vozni park, mehanizaciju i prostorije, posebno ako prvi put ulazite u reciklažni biznis.

Ako planirate voditi biznis kao što je proizvodnja u sferi recikliranja, početni troškovi bit će daleko veći. Jer ćete morati uzeti u obzir opremu i prostorije pomoću kojih će se odvijati radni proces.

Također trebate imati na umu kada deifinišete svoje ciljane klijente. Ako na kraju proizvodnje ostvarujete dobit, ti su klijenti ujedno i vaši dobavljači.

Usluga koju nudite na mjestu sakupljanja trebala bi biti vrhuac kvalitete koju vaše preduzeće pruža.

Četiri važna parametra biznisa

Postoje četiri parametra koja biste trebali uzeti u obzir kada pokrećete reciklažni biznis:

 1. Zakonske regulative koje se odnose na otpad uopćeno;
 2. Saglasnost za planiranje;
 3. Zakoni koji se bave transportom otpada;
 4. Zdravlje i sigurnost.

A ako planirate pokrenuti uslugu uklanjanja otpada za preduzeća, također morate biti svjesni da sva preduzeća sa kojima radite:

 • Imaju dužnost da osiguraju da se njihov otpad zbrinjava sigurno i pravilno, čak i nakon što je proslijeđen drugoj strani, kao što je dobavljač otpada ili reciklažno preduzeće.
 • Morate osigurati da se otpad prenosi samo ovlaštenoj osobi ili osobi u svrhe ovlaštenog transporta;
 • Moraju prenijeti pisani opis otpada koji će omogućiti drugim osobama da izbjegnu neovlašteno ili štetno odlaganje otpada i da se pridržavaju vlastitih dužnosti.

biznis sa reciklažom i Zakonske regulative

Kada je riječ o zakonskim regulativama koje regulišu manipulaciju otpadom u Federaciji BiH, zakonski okvir koji uređuje oblast upravljanja otpadom čini Zakon o upravljanju otpadom Federacije BiH i devetnaest provedbenih propisa donesenih na osnovu ovog zakona, kao i Zakon o zaštiti okoliša.

Kada je riječ o transportu otpada, i on je također regulisan Zakonom o upravljanju otpadom Federacije BiH.

„Uz legislativu, koja je značajno unaprijeđena u proteklom periodu, investirana su određena sredstva u odgovarajuću infrastrukturu za uspostavu i razvoj integralnog sistema za upravljanje otpadom.

Od posebnih kategorija otpada, najviše se radilo na razvoju sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, kao i otpadom od električnih i  elektronskih proizvoda.“, kažu na zvaničnoj internetskoj stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Urbanistička saglasnost

Često je teško dobiti saglasnost za planiranje, odnosno urbanističku dozvolu za lokaciju reciklažnog pogona.

Ovu dozvolu svaka kompanija za otpad treba dobiti od svojih lokalnih vlasti ili vijeća.

Vaša idealna lokacija ili centar za prevoz otpada mogu se nalaziti na centralnoj poziciji urbanog okruženja.

Ili pak općenito u urbanoj sredini. Lokalno stanovništvo često se protivi, pa čak i blokira projekte otpada.

PREPORUKA

Mihael
Mihaelhttps://poslovne.com
Mihael je autor na nekoliko biznis portala. Prati dešavanja vezana za poslovni svijet i piše korisne članke za online zaradu od kuće.
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima