back to top

Kako Osnovati Radnju

Zamislite da imate dovoljno novca da pokrenete vlastiti obrt ili da otvorite vlastitu radnju, puni samopouzdanja upustite se u istraživanje i saznate da vam je za otvaranje vlastite radnje u Bosni i Hercegovini potrebno 13 uspješnih koraka.

Kako osnovati radnju u Bosni i Hercegovini je pitanje koje ima 13 koraka koji zajedno sačinjavaju jedan unificiran odgovor. Današnji tekst se upravo bavi ovim pitanjem i navest ćemo vam svih 13 koraka i na taj način odgovoriti na pitanje kako osnovati radnju u BiH.

Međutim prije konkretnih koraka moramo spomenuti jednu fascinantnu činjenicu, sa velikih 13 koraka koje morate proći za otvaranje vlastite radnje ili obrta potrebno vam je 37 dana. Kao usporedbu možemo uzeti par zemalja iz regiona ali i svijeta: Novi Zeland (1), Makedonija (2), Australija (2), Albanija (4), Kanada, Portugal i Holadnija (5).

Zaista je čudesno kako je u našoj zemlji sve drugačije i komplikovanije, ali zakon se mora poštovati, te sada slijedi 13 koraka koji su potrebni za osnivanje vlastitog obrta ili otvaranje radnje. Bitno je naglasiti da se zakoni razlikuju u Federaciji i u RS – u, te je današnji postupak preslikan i napravljen prema normama Federacije BiH.

1.     Donošenje osnovnog akta i statuta

Odluka o tome da li ćete osnovati d. d ili d. o. o zavisi od toga da li ste samo jedno fizičko lice ili pravno lice. Osnivački akt treba da sadrži sljedeće:

 • Ime i prezime i adresu prebivališta ili firme i sjedište osnivača,
 • Iznos osnovnog kapitala društva, iznosa uloga u novcu, opis i vrijednosti uloga u stvarima i pravima, broj i visina udjela članova,
 • Predmet poslovanje društva,
 • Prava i obaveze članova društva,
 • Postupak u slučaju kada neko od osnivača ne uplati svoj ulog do ugovorenog roka ili ne ispuni drugu obavezu,
 • Način izmirenja troškova osnivanja društva,
 • Imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslovanja i zastupanje društva i prijavu za upis osnivanja društva u registar društva,
 • Posebnu odredbu ako se društvo osniva na određeno vrijeme.

2.     Otvorite privremeni račun u banci

Kako bi osnovali vlastitu radnju potreban vam je privremeni račun na koji trebate da položite osnivačku ulogu  u iznosu od 2. 000 KM. Tek kada se cijeli proces registracije kompletira, firma otvara vlastiti žiro – račun koji naravno banka mora da odobri.

3.     Poresko uvjerenje

Poresko uvjerenje vam izdaje Poreska uprava općine i ono košta od 10 KM do 20 KM. Poresko uvjerenje vam je neophodno i ono predstavlja dokaz koji služi višim organima da ste izmirili sve prijašnje poreske obaveze.

4.     Izjave kao prilog dokumentima

Uz svu gore navedenu doumentaciju potrebno je da priložite adekvatne izjave:

 • Izjava da kao osnivač na području Federacije BiH budući poduzetnik ne posjeduje drugi privredni subjekt,
 • Izjava direktroa o prihvatanju dužnosti.

5.     Svi potrebni sudski obrasci za registraciju privrednog društva

Potrebni su vam svi obrasci koje ćete spojiti zajedno sa osnivačkim aktom i na taj način ćete Sudski registrovati vaše obrt odnosno radnju.

6.     Izrada pečata

Pečat vaše firme mora da se izradi kod ovlaštenih pečatorezaca. Naknada za izradu pečata se kreće između 20 i 50 KM.

7.     Odobrenje za rad

Da bi uopšte započeli sa radom morate dobiti odobrenje za rad. Ovo odobrenje izdaje Odjel tržišne inspekcije, nakon uspješno ispunjenog obrazca i nakon što predate kopiju Sudskog rješenja i izvršite uplatu takse. Kada ste sve ovo završili predajete zahtjev, zatim inspektori dolaze na lice mjesta i kreiraju zapisnik.

kako osnovati radnju

Ako je sve legalno i ako su inspektori utvrdili da radnja može da uspješno posluje dobijete odobrenje i jedan korak ste bliži punoj registraciji. Sve što vam je potrebno da bi dobili ovo odobrenje se nalazi na jednom mjestu, a to je Tržišna inspekcija. Ovde možete da podnesete zahtjev, kupite uplatnice i na žiro – račun uplatite 100 KM + 50 KM.

8.     Dodijeljivanje statističkog broja

Kada ste ispunili sve prošle korake uspješno potrebno je da se fokusirate na Statistički zavod Federacije BiH. Naime u Statističkom zavodu dobit ćete Rješenje o dodjeli statističkog broja za koji su vam potrebni naredni dokumenti:

 • Zahtjev za dobijanje statističkog broja, koji se odbija u statističkom uredu, a iznosi 2 KM do 3 KM,
 • Ovjerena kopija Sudskog rješenja o registraciji preuzeća,
 • Uplatnica sa iznosom na 100 KM.

Nakon uspješnog završetka i dostavljanja sve navedene dokumentacije  Zavod za statistiku će vam dodijeliti vaš statistički broj.

9.     Poreski identifikacioni broj

Nakon ovjerenja kopije Sudskog rješenja i Dozvole za rad od strane Tržišne inspekcije, na red dolazi i Zahtjev za dodjelu poreskog identifikacionog broja u Poresku upravu. Procedura je veoma jednostavna te ne bi trebali da naiđete na probleme prilikom obavljanja ove procedure.

 1. Otvaranje stalnog računa u banci

Za otvaranje stalnog računa preduzeća u banci predaju se naredni dokumenti:

 • Kopija Sudskog rješenja o registraciji,
 • Kopija Rješenja o dodjeljivanju statističkog broja,
 • Kopija Rješenja o dodjeljivanju poreskog broja,
 • Popunjen bankovni obrazac za ovlaštena lica koja mogu raspolagati računom – obrazac dobijete u banci.

11.Registracija obveznika poreza na dodatnu vrijednost

Prijava obveznika PDV – a, vrši se na taj način da kod nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Naravno postoji iznimka, ako znate da vaši prihodi neće preći iznos od 50. 000 KM onda ne morate da vadite ovu potvrdu.

Međutim ako morate za ovu potrebu su vam potrebni sljedeći dokumenti:

 • Zahtjev za registraciju PDV obveznika,
 • Rješenje suda sa obrascima 1 – 4,
 • Potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave,
 • Uplatnica na ukupan iznos od 15. KM na ime troškova upisa,
 • Druge dokumente u zavisnosti od vrste registracije, a koje su u skladu sa Pravilniku o registraciji obveznika PDV – a.

12.Upis u registar carinskih obveznika

Ovu prijavu možete pronaći u Upravi za indirektno oporezivanje BiH i za nju su vam potrebni:

 • Pismeni zahtjev za upis u registar carinskih obveznika,
 • Rješenje suda sa obrascima,
 • Potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave,
 • Karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je račun otvore,
 • Uplatnica na ukupan iznos od 15 KM na ime troškova upisa.

Kada se proces kompletira dobijete obrazac sa carinskim brojem.

13.Prijava preduzeća i zaposlenih Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje FBiH

Prilikom prijave za ovaj Fond potrebno je da dostavite:

 • Obrazac koji se dobije u Fondu za PIO,
 • Rješenje suda sa obrascima,
 • Akt o osnivanju preduzeća,
 • Statistički broj.

Iako vam je sigurno cijela situacija isuviše komplikovana, nadamo se da smo kroz par koraka uspjeli da vam olakšamo ovaj dugi proces otvaranja vlastite radnje ili pokretanje obrta.

Mihael
Mihaelhttps://poslovne.com
Mihael je autor na nekoliko biznis portala. Prati dešavanja vezana za poslovni svijet i piše korisne članke za online zaradu od kuće.
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima