Naučnik

1258

Učenik koji je upisan u obrtničku školu, a sklapanjem Ugovora o naukovanju ulazi u proces naukovanja.