Konto

1144

Označava šifru poslovnog događaja ili pojedinih oblika imovine, obveza i kapitala.

Konto dolazi od talijanske riječi conto = račun. U knjigovodstvu označuje tabelarni prikaz na kojem se iskazuje stanje i promjene na osnovnim ekonomskim kategorijama. Konto je pojedinačna lokacija (račun) za zapisivanje transakcija koje su iste vrste. Označuje instrument sistematizacije pojedinih oblika imovine, izvora imovine, prihoda, rashoda, rezultata poslovanja. Služi za evidentiranje poslovnih događaja. Konto ima lijevu ili dugovnu i desnu ili potražnu stranu
Pravila evidentiranja na kontima definira „sustav dvojnog knjigovodstva“ s temeljnim pravilom duguje = potražuje.