Know-how

1208

Obuhvaća znanje i iskustvo, pismeno utvrđeno u tehničkoj dokumentaciji, ali i znanje koje je davatelj know-how tehničkom obukom usmeno prenio osoblju stjecatelja.

Know-how čine tri osnovna elementa:

Tajnost (engl. secret) označava know-how koji nije općepoznat i lako dostupan.
Bitnost (engl. substantial) označava know-how koji sadrži podatke neophodne i korisne za proizvodnju proizvoda koji su predmet ugovora o licenciji know-howa.
Prepoznatljivost (engl. identified) označava know-how koji je dovoljno razumljivo opisan kako bi se potvrdilo da ispunjava kriterije “tajnosti“ i “bitnosti“, odnosno da nije riječ o bezrazložnom ograničenju njegova korištenja.