Četiri slobode

1173

•Jedno od najvećih dostignuća EU sigurno je stvaranje područja bez unutarnjih granica u kojemu se (1) ljudi, (2) dobra, (3) usluge i (4) kapital mogu slobodno kretati.

•

Zajednički nazivnik za te četiri slobode kretanja jest “the four freedoms” ili “četiri slobode”.