Zalog

296

Mogućnost da vjerovnik iz stvari dužnika naplati svoje potraživanje.