Zalog

490

Mogućnost da vjerovnik iz stvari dužnika naplati svoje potraživanje.