Zalog

1141

Mogućnost da vjerovnik iz stvari dužnika naplati svoje potraživanje.