Tranzicija

1031

Pojam kojim se označavaju tzv. tranzicijske zemlje, zemlje koje su u prijelazu iz socijalističkog gospodarstva u tržišno, kapitalističko gospodarstvo, tj. iz socijalizma u parlamentarnu demokraciju.

Tranzicija (Lat. transative – prijeći) je sveobuhvatan proces strukturnih promjena i prijelaz “iz socijalizma u kapitalizam”, povratak u tržišno gospodarstvo i u građansku demokraciju. Kao svjetski proces započeo je 90-ih godina 20. stoljeća, u svim postkomunističkim zemljama, u nekim je zemljama (kao npr. u Hrvatskoj) zastupljen sve do danas. Sami uzrok tranzicije su gospodarske krize koje su u tim socijalističkim zemljama nastupile zbog pada komunizma. U tim zemljama su tada po prvi puta provedeni demokratski izbori. Osnovna značajka tranzicije je postupak ubrzane privatizacije koji je razorio mnoga gospodarstva i društva u većini od tih zemalja.