Skupština

412

Predstavlja upravljački organ u trgovačkim društvima.