Skupština

654

Predstavlja upravljački organ u trgovačkim društvima.