Skupština

1240

Predstavlja upravljački organ u trgovačkim društvima.