Osnovna glavnica

481

Iznos kapitala koji se unosi u poduzeće.

Iznos osnovne glavnice upisuje se u sudski registar. Osnovnu glavnicu mogu mijenjati odlukom osnivači ili skupština društva.