Holding poduzeće

1083

Poduzeće koje ima u potpunom ili većinskom vlasništvu jedno ili više drugih poduzeća.

Holding poduzeće je pravni subjekt koji drži ili trajno sudjeluje u vlasništvu drugih, pravno samostalnih, poduzeća. To su, zapravo, društva koja svojim temeljnim kapitalom sudjeluju u temeljnom kapitalu drugog društva, koje opet može sudjelovati dijelom svoje aktive u temeljnom kapitalu trećih društava, itd. Na taj način holding društvo ima utjecaj na poslovanje svih tih društava (sestrinska društva, društva-kćeri, društva-unuke) koja su pravno samostalna, ali ekonomski zavisna od holdinga. Tako se oblikuju mreže od nekoliko desetaka (u nekim slučajevima i više od stotinu) poduzeća koje kontrolira jedna interesna grupa. U međunarodnom marketingu takve se mreže nazivaju grupe poduzeća (grupe društava).

Vrste holdinga:

čisto holding društvo – društvo isključivo posluje dolaženjem u posjed i sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju drugih poduzeća.
mješovito holding društvo – društvo ima i druge djelatnosti.
industrijsko holding društvo – ako je cilj holding društva vlasništvo industrijskog karaktera.
financijsko holding društvo – holding društvo kojem je cilj samo ulaganje sredstava.