Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

1075

European Bank for Reconstruction and Development, EBRD

•Osnovana je 1991. godine s ciljem da pomogne bivšim komunističkim zemljama u njihovoj transformaciji u tržišna gospodarstva.

Investiranjem u (većinom) privatna poduzeća Banka samostalno ili s drugim partnerima u 27 država promiče strukturne i sektorske reforme, tržišno natjecanje, privatizaciju i poduzetništvo, potiče jačanje financijskih institucija i pravnih sustava, potreban razvoj infrastrukture za razvoj privatnog sektora te usvajanje prakse efikasnog upravljanja poduzećima, uključujući i svijest o zaštiti okoliša.

•Hrvatska je postala članicom Europske banke za obnovu i razvoj 15. travnja 1993. godine.

•Sjedište banke je u Londonu.