Vrijednosni papir

484

Pismena isprava o posjedovanju nekog prava.

Najpoznatiji vrijednosni papiri su dionice i obveznice.