Vrijednosni papir

1076

Pismena isprava o posjedovanju nekog prava.

Najpoznatiji vrijednosni papiri su dionice i obveznice.