Upravljenje

1161

Koordinirane aktivnosti za usmjeravanje i upravljanje organizacijom.

Upravljenje (eng. managemen) je organizacijska funkcija i proces donošenja odluka kojima se usmjerava poslovanje društva, organizacije ili neke skupine. U engleskom jeziku, riječ “management” ponekad se odnosi na osobe, tj. na osobu ili grupu osoba s ovlastima i odgovornostima za vođenje organizacije. Proces upravljanja sastoji se od planiranja, organizacije, rukovođenja i kontrole. Funkciju upravljanja u poduzeću vrše vlasnici ili njihovi predstavnici menadžeri, rukovoditelji.