Trošak

509

Rashod za ostvarenje određenog učinka ili cilja.