Trošak

1056

Rashod za ostvarenje određenog učinka ili cilja.