Trošak

338

Rashod za ostvarenje određenog učinka ili cilja.