Nadzorni odbor

1111

Nadzire vođenje poslova društva (dioničkog društva).

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. Nadzorni odbor podnosi skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru.