Kapacitet

1040

Sposobnost sredstava za rad za proizvodnju određenih učinaka.

Sposobnost sredstava za rad (npr. strojeva) da u određenom vremenskom razdoblju i uz određene uvjete proizvede stanovitu količinu proizvoda zahtijevane kvalitete.