Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o)

1240

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je inačica klasičnog društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), glavni cilj uvođenja j.d.o.o.-a je olakšanje ulaska u poduzetničke pothvate uz znatno manje troškove osnivanja društva

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/12) odredbama čl.387.st.2. i čl.390a. uređeno je njegovo osnivanje. J.d.o.o. mogu osnovati najviše tri osobe i samo jedna osoba može bit član uprave. Najniži iznos temeljnog kapitala je 10,00 kn, mora u cijelosti biti plaćenu u novcu dok najniži nominalni iznos poslovnog udjela može iznositi 1,00 kn. J.d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje se mora unijeti 1/4 iznosa dobiti društva iskazanu u godišnjim financijskim izvješćima umanjen za iznos gubitka iz prethodne godine, a rezerve se smiju upotrijebiti samu u tri slučaja predviđena zakonom. Kada iznos temeljnog kapitala dosegne iznos od 20.000,00 kn, takvo društvo prestaje biti jednostavno i na njega se primjenjuju pravila koja vrijede za klasični d.o.o., s tim da društvo može zadržati tvrtku jednostavnog društva s ograničenoj odgovornošću.