Intelektualno vlasništvo

1078

Obuhvaća autorsko i srodna prava te prava industrijskog vlasništva.

Proizvodi ljudskog uma predstavljaju nematerijalna dobra, čija je vrijednost u umnožavanju, upotrebi i prikazivanju drugim ljudima, pa ih nije moguće zaštititi sakrivanjem, zatvaranjem ili drugim mjerama fizičke zaštite. Kako bi se
zaštitila ova vrsta dobara, te na taj način potakla ljudska kreativnost koja doprinosi općem društvenom razvitku, razvijen je odgovarajući sustav pravne zaštite intelektualnog vlasništva. Neovlaštena uporaba ili umnožavanje predmeta intelektualnog vlasništva predstavlja povredu prava, a pravo vlasnika na raspolaganje, uporabu i stjecanje koristi, štiti se sredstvima i institucijama pravnog sustava.

Ovisno o području djelatnosti, rezultate intelektualnog stvaralaštva moguće je zaštititi odgovarajućim oblicima intelektualnog vlasništva:
Industrijsko vlasništvo :

Patenti
Žigovi (zaštitni znakovi)
Industrijski dizajn
Oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti
Topografija poluvodičkih proizvoda
Autorsko pravo i srodna prava:

Autorsko pravo
Književna djela (pisana, govorna, računalni programi)
Glazbena djela, dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i sl.
Srodna prava

izvedbe umjetnika izvođača, fonogrami, emitiranja radija i TV