Industrijski dizajn

1088

Vanjski izgled (pojavnost) nekog proizvoda ili predmeta proizvedenog industrijskim putem.

Industrijskim dizajnom (kao jednim od oblika intelektualnog vlasništva) štite se prostorna ili plošna obilježja roizvoda (industrijski ili zanatski proizvedenog predmeta), vidljiva pri njegovoj normalnoj (namjenskoj) uporabi. Prostorna obilježja su oblik i obris proizvoda, a plošna obilježja su šare, crte, boje, tekstura te kombinacije navedenih obilježja.

Industrijski dizajn kao pravo industrijskog vlasništva se u većini zemalja stječe registracijom na temelju rezultata provedenog postupka ispitivanja prijave koje obavlja za to ovlašteno tijelo, a u Republici Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo (www.dziv.hr)

Zaštićeni dizajn predstavlja intelektualno vlasništvočiju uporabu vlasnik može odobriti drugim osobama na određeno vrijeme davanjem licence ili ga može u potpunosti prenijeti na drugu osobu.

Zaštita industrijskog dizajna predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođač može zaštititi vlastita ulaganja u razvoj i proizvodnju.

Više na http://bit.ly/1aGAqYh