Gospodarsko interesno udruženje (GIU)

1131

GIU je pravna osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba radi olakšavanja ili promicanja obavljanja gospodarskih djelatnosti koje su predmet njihova poslovanja, a s ciljem poboljšanja ili povećanja njihove učinkovitosti.

Udruženje se može osnovati bez kapitala, a prava članova ne mogu se izrazitivrijednosnim papirima.Članovi društva mogu biti osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a u udruženje se mogu udružiti i osobe koje se bave slobodnim zanimanjima.GIU je prikladan pravni oblik za osnivanje klastera.