Funkcionalna organizacijska struktura

503

Vrsta organizacijske strukture poduzeća u kojem se organizacijske jedinice oblikuju prema odgovarajućim poslovnim funkcijama u poduzeću.