Funkcionalna organizacijska struktura

1133

Vrsta organizacijske strukture poduzeća u kojem se organizacijske jedinice oblikuju prema odgovarajućim poslovnim funkcijama u poduzeću.