Cijena

1070

Označava novčani iznos po kojem se prodaje neka roba.

Vrste cijena:

1. prodajna cijena – cijena po kojoj se proizvod prodaje na tržištu

2. cijena koštanja – označava u poduzeću ukupne troškove za proizvodnju nekog proizvoda