Anti-trust

997

”Anti-trust” zakonodavstvo EU koje nastoji jamčiti pošteno i pravedno tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu kao i osigurati natjecanje trgovačkih društava, a ne njihova spajanja u velike tvrtke.

Pravni propisi EU iz tog područja zabranjuju ugovore među kompanijama koji bi ograničili konkurenciju (npr. tajne ugovore izmenu kompanija koji bi doveli do namjernog povećanja cijena određenih proizvoda) i zlouporabe tvrtki koje imaju dominantan položaj na tržištu.