Kvalitet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu prepoznat u Njemačkoj

kvalitet internacionalnog univerziteta u sarajevu prepoznat u njemačkoj

Njemačka certifikacijska kuća „TUV Thüringen“ je dodijelila Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) certifikat za sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015. Certifikat se odnosi na administrativno upravljanje Generalnog sekretarijata (GS) Univerziteta, čije je područje primjene pružanje administrativnih i tehničkih usluga.

Koji je značaj ovog certifikata? Ovaj certifikat potvrđuje pristup IUS-a „student na prvom mjestu“ što osigurava kvalitetnije, brže i efikasnije pružanje usluga svim njegovim korisnicima u učenju, podučavanju, naučno-istraživačkom radu i umjetničkom angažmanu. Pored toga podrazumijeva i transparentniji pristup u donošenju odluka i rukovođenju, te garantira punu implementaciju misije i vizije Univerziteta i međunarodno priznatih standarda.

TUV Thüringen je putem TUV Adria, kao svoje ispostave i regionalnog predstavnika, sproveo eksterni audit na IUS-u tokom mjeseca jula 2022. godine. Imenovana komisija provjerila je traženu dokumentaciju, analizirala radne procese, te verifikovala sistem upravljanja prema primjenjivim zahtjevima ISO standarda. Rezultati su pokazali da je sistem upravljanja kvalitetom (QMS) GS-a potpuno efikasan i u potpunosti u skladu sa traženim standardima. Navedenom eksternom auditu prethodila je duga i opsežna priprema uključujući i internu reviziju čitavog administrativnog poslovanja Univerziteta, a sproveo ju je Ured za osiguranje kvaliteta (QA ured) uz podršku Generalnog sekreterijata IUS-a. 

Značajno je istaći da je rukovodstvo IUS-a od samog osnivanja Univerziteta, ulagalo ogromne napore i obezbjeđivalo resurse kako bi održalo kvalitet obrazovanja u svim svojim univerzitetskim djelatnostima. Opredijeljenost ka obezbjeđenju kvaliteta se kontinuirano odražva i kroz strateške ciljeve. Tako je i u najnovijoj Strategiji IUS-a za period 2022.-2026. planiran nastavak poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom (QMS) kroz redovne SWOT analize i „PDCA“ ciklus (Plan, Do, Check, Act) u svim univerzitetskim politikama, procesima i operacijama.

Za sve napore i zalaganja za kvalitet, tokom posljednje dvije dekade svog postojanja, IUS-u su pristigle i mnoge nagrade i priznanja, kako za akademski i naučno-istraživački rad, tako i za administrativni. Neka od tih priznanja su: prestižna međunarodna akreditacija u Austriji, izuzetno dobro rangiranje na svjetskim rang listama univerziteta (prvi privatni univerzitet u BiH), univerzitet koji je lider u regionu u sprovođenju ciljeva održivog razvoja (SDG), kao i efikasna akademska saradnja na međunarodnom nivou sa više od 200 potpisanih ugovora o saradnji sa institucijama u zemlji i svijetu.

 www.oslobodjenje.ba

Mihael
Mihaelhttps://poslovne.com
Mihael je autor na nekoliko biznis portala. Prati dešavanja vezana za poslovni svijet i piše korisne članke za online zaradu od kuće.
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima