back to top

Ključne sličnosti koje imaju osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje vozila

Zaštita vozača i motornog prevoznog sredstva dobija se ukoliko se ugovore usluge osiguravajućih kompanija, koje efikasno pokrivaju rizike šteta u oblasti saobraćaja i bezbednosti u saobraćaju. Iako postoji veliki broj različitog spektra usluga, koje se bave životom i svakodnevnicom ljudi, zatim sferom poslovanja i saobraćaja, postoje i određene sličnosti između njih.

Kada je u pitanju pokriće rizika od eventualnih šteta na vozilima, osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje predstavljaju prvu asocijaciju na ovu oblast poslovanja inovativnih društava. Osiguranje od autodgovornosti je zakonska obaveza i glasi na vozilo, dok se kasko osiguranje ugovara na dobrovoljnoj osnovi i bez dejstva sile zakona. Ipak, ove dve vrste usluga osiguravajućih kompanija imaju i dosta sličnosti.

Pravila važenja i dobijanja polise za kasko osiguranje i autoodgovornost

Kasko osiguranje ugovara se onda kada to vozači, odnosno vlasnici vozila žele, i bez dejstva sile zakona vrši se zaključivanje ugovora i kupovina polise. Sa druge strane, osiguranje od autoodgovornosti zakonska je obaveza koja se ugovara za svako motorno vozilo i ne može se obezbediti uspešna registracija bez ove polise. Sličnosti se ogledaju u tome da pravila dobijanja polise važe pod istim uslovima, odnosno vlasnici vozila podnose zahtev za zaključenje ugovora za kasko i osiguranje od autoodgovornosti na isti način, a zatim uplatom premije osiguranja kupuju polisu.

Premija osiguranja obično se uplaćuje jednokratno, ali je moguće izvršiti realizaciju i u ratama, na osnovu čega se i određuje osiguravajuća suma kao iznos novca koji se može isplatiti u slučaju štete prilikom nezgode. Osiguravajuću sumu za kasko osiguranje, kao i za osiguranje od autoodgovornosti određuje i samo stanje vozila, ispravnost, kubikaža, snaga, godište i druge karakteristike.

Procedura nadoknade štete i pravila za osiguranje od autoodgovornosti i kasko pokriće rizika

U slučaju saobraćajne nezgode, kasko usluge i za autoodgovornost imaju isti pravac reagovanja, a to je efikasna i brza nadoknada svih troškova. Ključna razlika između ove dve vrste osiguranja ogleda se u tome da kasko ugovor ne prepoznaje pravilo krivice i pokriva štetu na sopstvenom vozilu čak i kada je izazvalo nezgodu, a autoodgovornost nadoknađuje nastale troškove drugim učesnicima i licima koja nisu izazvala udes. Ipak, procedura nadoknade štete je vrlo slična za obe vrste usluga osiguravajućih kompanija.

Naime, u slučaju postojanja polise za kasko osiguranje, kao i osiguranje od autoodgovornosti, procenjivači izlaze na teren i kreiraju zapisnik sa nastalom štetom. Zatim se u zavisnosti od visine osigurane sume, kao i uplaćene premije, a u skladu sa novonastalim okolnostima i procenjenom štetom, vrši isplata novca za nadoknadu štete na sopstvenom ili vozilu drugih učesnika. Bez obzira na razliku prepoznavanja pravila krivice, obe polise važe u slučaju nezgode i samo se razlikuju vozila i lica kojima se vrši isplata novca za štetu iz osigurane sume.

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja uslugu koja se mora ugovoriti najmanje jednom godišnje, kako bi se obezbedili drugi učesnici u saobraćaju u slučaju nezgode koju izazove vozilo na koje glasi polisa. Kasko osiguranje ugovara se kako bi se izvršilo pokriće rizika usled štete na sopstvenom vozilu, bez ozbira na pravilo krivice. Iako značajno različite, obe vrste usluga funkcionišu na osnovu istih pravila kompanija za apliciranje, dobijanje ugovora i polise, kao i efikasnost isplate novca za nadoknadu štete.

Mihael
Mihaelhttps://poslovne.com
Mihael je autor na nekoliko biznis portala. Prati dešavanja vezana za poslovni svijet i piše korisne članke za online zaradu od kuće.
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima