Šta je Vaučer?

1126

Vaučer je dokument koji potvrđuje da je neka obveza plaćena.

Vaučer se može koristiti umjesto novca i sličan je čeku. Vaučeri su se u nekim zemljama koristili kod „vaučerske privatizacije“.

Vaučeri koje dobivaju poduzetnici u okviru nekih programa se koriste i kod plaćanja usluga raznih konzultanata.