Ukupni prihod

578

Predstavlja sve prihode poduzeća.