Ukupni prihod

298

Predstavlja sve prihode poduzeća.