Ukupni prihod

1242

Predstavlja sve prihode poduzeća.