Račun

1166

Knjigovodstvena isprava koju dobavljač (vjerovnik) šalje kupcu (dužniku) za prodajnu vrijednost isporučene robe (proizvoda ili usluge).

Račun je isprava koju ispostavlja prodavalac kupcu za prodane proizvode ili izvršene usluge. Računom se dokazuje izvršenje nekog posla. Osnovni robni dokument neophodan za sve faze trgovačkog posla. Isprava koju prodavatelj ili isporučitelj stvari ili pružatelj usluga izdaje primatelju robe ili usluge, specificirajući u njoj kvantitativno i kvalitativno predane ili isporučene stvari ili pružene usluge, akcesorne troškove, odgovarajuće poreze, modalitete plaćanja itd. Smatra se vjerodostojnom ispravom na temelju koje se može izdati platni nalog, odnosno odrediti i provesti ovrha.