Poduzeće

1086

Organizirana gospodarska cjelina koja djeluje na tržištu, a cilj mu je da na tržištu uz naplatu nudi svoje gospodarske činidbe.

Prema obliku vlasništva razlikujemo poduzeća u državnom, privatnom i mješovitom vlasništvu. Izraz poduzeće često se rabi za subjekte trgovačkog i javnog prava koji obavljaju neku djelatnost od općeg interesa, npr. komunalno poduzeće za ceste, poduzeće za promet itd. s tim da u tvrtki takvih subjekata mora stajati kome obliku trgovačkog društva ili ostalih pravnih osoba pripadaju, npr. Komunalno poduzeće Bjelovar, d.o.o.