Malo gospodarstvo

1114

Djelatnosti što ih pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge) samostalno i trajno obavljaju radi ostvarivanja dobiti, odnosno dohotka na tržištu.

Zakonom o poticanju razvoja maloga gospodarstva definicija maloga gospodarstva u Hrvatskoj usklađena je s eur. normama. Mala gospodarstva godišnje prosječno imaju manje od 250 zaposlenika, neovisni su u poslovanju te ostvaruju ukupni godišnji promet do 60 mil. kuna ili imaju zbroj bilance (ako su obveznici poreza na dobit), odnosno dugotrajnu imovinu (ako su obveznici poreza na dohodak) u vrijednosti do 30 mil. kuna.