Likvidnost

1122

Označava odnos izmenu raspoloživih sredstava i pristiglih obveza.

Likvidnost poduzeća nerijetko se definira kao njegova sposobnost da pravovremeno podmiruje svoje obveze. Likvidnost je uvjetovana nizom elemenata: protokom obrtnih sredstava kroz poslovni ciklus, rokom dospijeća obveza, usklađenošću dugova i vlastitih izvora financiranja i dr.
Da bi se održala likvidnost poduzeća neophodno je strogo planiranje financijskih tijekova, prije svega tijekova novčanih i neto-obrtnih sredstava.