Kontni plan

1126

Sistematizirani popis naziva i šifri konta koji nam omogućuje lako i jednostavno snalaženje u poslovnim knjigama.

Svakom kontu pridružuje se određena šifra:
Primjer:
120 –Potraživanje od kupaca
220 –Obveze prema dobavljačima
660 –Zalihe robe
760–Prihodi od prodaje robe

Brojevi se pridružuju prema određenom načelu.