Kamata

1317

Kamata je cijena uporabe tuđih novčanih sredstava ili naknada za korištenje tuđih resursa, najčešće financijskih.

Visina ove naknade određuje se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja.
Kamate predstavljaju iznos novca kojeg je dužnik po kreditu obvezan platiti u nekom vremenu – obično u godini dana.

Visina je kamatne stope različita i ovisi o trajanju osiguranja naplate te o sigurnosti potraživanja. Kroz trajanje otplate kredita kamatna stopa se može mijenjati pod utjecajem ponude i potražnje na tržištu kapitala.