Inovacijski sustav

1162

Skup međusobno povezanih ili sudjelujućih elemenata koji potiču, razvijaju inovacije i dovode ih do tržišta.

Organizirani sustav koji povezuje, organizira i usmjerava sve naše resurse, kreativne, intelektualne, organizacijske i institucijske u cilju razvoja inovativnih proizvoda konkurentnih na svjetskom tržištu.

Mreža institucija i poduzeća javnog i privatnog sektora zajedno s inovativnim pojedincima, timovima i organizacijama obuhvaća:

podsustave za poticanje inovacija na različitim organizacijskim razinama i područjima
institucionalnu podršku- kroz razne institucije i upravu
financijsku podršku- potpore, krediti i sl.
obrazovanje, mentorstvo, vođenje procesa
medijsku podršku
Inovacijski sustav na razini Hrvatske naziva se Hrvatski inovacijski sustav- HIS