Hiperinflacija

1038

Hiperinflacija je ekstremno visoka inflacija pri kojoj cijene rastu 1000% ili više na godinu, što dovodi do katastrofalnih poremećaja u gospodarstvu.

U uvjetima hiperinflacije svatko se želi riješiti domaćeg novca i zamijeniti ga za stranu valutu ili pak za neka dobra. Hiperinflacija je samo posljedica gospodarskog i političkog rasula u nekoj zemlji. Progresivno se razvija i završava potpunom katastrofom novčanog sustava.
Primjer hiperinflacije je bivša Jugoslavija osamdesetih i devedesetih godina.