Gubitak

1110

Predstavlja negativni poslovni rezultat poduzeća ostvaren u određenom razdoblju poslovne godine.

Nastaje kada su rashodi poduzeća veći od prihoda.