Društvo osoba

1066

U društvu osoba članovi su prvenstveno vezani svojom osobnošću i radom, a prema trećima odgovaraju solidarno cjelokupnom imovinom.

To su: javno trgovačko društvo, komanditno društvo i gospodarsko interesno udruženje.