Bonus

1041

Dio isplata (naknada) zaposlenom koje su na odreneni način izravno vezane uz vrijednost, kvantitetu ili kvalitetu objavljenog posla.

Dodatno plaćanje pojedincu ili grupi za posao koji su obavili iznad postavljenih ili vremenskih standarda ili postizanje nekih drugih određenih ciljeva.

Svako plaćanje iznad normalne standardne plaće.