-8.1 C
Sarajevo
Poslovne vijestiAgencija za državnu službu BiH - zapošljavanja, stručna usavršavanja i upravljanje ljudskim...

Agencija za državnu službu BiH – zapošljavanja, stručna usavršavanja i upravljanje ljudskim potencijalima

Agencija za državnu službu BiH realizuje proces zapošljavanja, stručnog usavršavanja državnih službenika i upravljanja ljudskim potencijalima

Agencija za državnu službu je državna institucija Bosne i Hercegovine zadužena da osigura realizaciju procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija

Također, Agencija pomaže institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionog razvoja kao i pri uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u institucijama BiH; osigurava obuku i razvoj državne službe. Obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Poslovi Agencije:

  • Osiguravanje realizacije procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija
  • Pomaganje institucijama u realizaciji kadrovske politike, organizacionom razvoju i uspostavljanju informacionog sistema za upravljanjе ljudskim resursima
  • Osiguravanje obuke i razvoja državne službe
  • Podnošenje godišnjeg izvještaja o radu i plana rada za narednu godinu Vijeću ministara na odobrenje
  • Provođenje ankete u okviru institucija na zahtjev Vijeća ministara
  • Obavljanje drugih poslova i zadataka utvrđenih Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

Agencija za državnu službu FBiH

Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 01. januara 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Više o ovoj Agenciji pronađite na njihovoj zvaničnoj stranici.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

spot_img