Zanat

1137
Majstori vodoinstalateri zanat
Majstori vodoinstalateri

Zanat je izučena djelatnost, struka, vještina, znanje. Pogledajte detaljan članak vezan za zanat pekara.