Zadruga

1101

Dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti ili drugih interesa zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge.

Temeljna zadružna načela:

Dobrovoljno i otvoreno članstvo
Demokratsko upravljanje članova
Gospodarska suradnja članova – pravedna raspodjela
Autonomija i neovisnost
Izobrazba, osposobljavanje
Međuzadružna suradnja
Briga o zajedništvu
Mnogo značajki zadruga imaju danas popularni klasteri.