Virman

1122

Nalog banci ili zavodu za platni promet da izvrši određenu novčanu transakciju.